TIM Fitness

График на тренировките и фитнес инструкторите

Тренировки, които НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДАТ тази седмица:

Понеделник:Йога с Илияна от 10:00ч
Сряда:Йога с Илияна от 10:00ч
Петък:Йога с Илияна от 10:00ч
Неделя:БОКС с Пламен от 08:00ч и STRONG by Zumba с Миро от 18:00ч
Неделя
Събота
Петък
Четвъртък
Сряда
ВторникДнес
Понеделник

Зала 1

10:00 - 11:00
12:00 - 13:30

Зала 2

08:00 - 09:00
14:00 - 15:00
18:00 - 19:00

Зала 1

09:30 - 10:30

Зала 2

09:30 - 10:30
10:30 - 11:30
17:00 - 18:00

Зала 1

08:30 - 09:30
10:00 - 12:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Зала 2

08:30 - 09:30
17:30 - 18:30
19:30 - 20:30

Зала 1

Зала 2

06:00 - 07:00
08:30 - 09:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Зала 1

08:30 - 09:30
10:00 - 12:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Зала 2

08:30 - 09:30
17:30 - 18:30
19:30 - 20:30

Зала 1

Зала 2

06:00 - 07:00
08:30 - 09:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Зала 1

08:30 - 09:30
10:00 - 12:00
17:30 - 18:30
19:30 - 20:30

Зала 2

08:30 - 09:30
17:30 - 18:30
19:30 - 20:30
Легенда: Редовна тренировка | Протича в момента | Няма да се проведе