Обратно към тренировки

TRX

TRX тренировките при пълно съпротивление се отличават с това, че при силовите упражнения се използва тежестта на собственото тяло като съпротивление. Единственият "уред", който е необходим, е т.нар. TRX, който позволява чрез корекция на позицията на тялото да се добави или отнеме от работната тежест. Характерно при този вид трениране е, че изолацията на отделна мускулна група без поддържащи мускули е доста сложна. Това се дължи на факта, че тялото на трениращия се използва като система от лостове, противодействащи на гравитационните сили. По този начин за стабилизация биват ангажирани множество мускулни влакна по цялото тяло, като основни стабилизатори в повечето движения остават: коремно-поясния корсет и раменния пояс. Системата дава възможност за трениране в много равнини. В зависимост от позиционирането на тялото движенията могат да бъдат дърпащи или бутащи. А според точката на контакт с тялото могат да акцентират върху горната или долната част на тялото.

График на заниманията по TRX

Понеделник

19:30 - 20:30
TRX
Зала 2

Сряда

19:30 - 20:30
TRX
Зала 2

Петък

19:30 - 20:30
TRX
Зала 2
Легенда: Редовна тренировка | Протича в момента | Няма да се проведе